Hent den nye læge app og kom let i kontakt med din læge

MIN læge - appen

Læs her om hvordan du benytter den nye MIN læge app

 • Sundheds- og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation står bag udviklingen af app’en. 
 • Sundhedsdatastyrelsen har stået for den tekniske del af projektet, og Sundhed.dk står for support.
 • App’en kan downloades fra App Store og Google Play og benyttes af næsten alle. Kun patienter fra 21 klinikker kan på nuværende tidspunkt ikke bruge app’en.
 • Første gang, du installerer og åbner app’en, bliver du bedt om at give samtykke.
 • Dine oplysninger hentes først fra lægens it-system, når du giver samtykke.
 • Du har mulighed for at slette dit samtykke, hvis du senere ikke ønsker at bruge app’en mere. 
 • I første version af app’en ”Min Læge” er det muligt at se følgende
  • Lægens åbningstider
  • Sende beskeder til egen læge
  • Se aftaler hos lægen og kontaktinformationer til lægevagten
  • Få overblik over henvisninger fra lægen
  • Vaccinationer
  • Se udvalgte kroniske sygdomme, man kan være diagnosticeret med
  • Få adgang til medicinoplysninger fra Det Fælles Medicinkort.